Giới thiệu công ty

Tên công ty                      : Công ty TNHH Asaba Viet Nam Manufacturing

Địa chỉ                             : Nhà máy số 1 A.V Lot, Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Liên lạc                            : Tel. +84-251-351 4190~4192           Fax. +84-251-351 4193

Ngày thành lập                  : Ngày 12 tháng 09 năm 2013

Giấy CNĐK doanh nghiệp  : 3603078234

Giấy CNĐK đầu tư            : 3218461025

Tổng vốn đầu tư                : US$3,500,000

Vốn điều lệ                       : US$2,500,000

Người đại diện                  : Ông HITOSHI SUGITA, Tổng giám đốc

Loại hình doanh nghiệp     : Doanh nghiệp chế xuất

Nghành nghề kinh doanh   : chuyên sản xuất và lắp ráp các linh kiện phụ kiện liên quan đến dây cáp, liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sắt, năng lượng và lĩnh vực truyền thông.

Nhân viên                        : 40 người (tháng 04 năm 2019)

Cổ đông                          : ASABA MANUFACTURING CO., LTD 100%

Cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị

     

XƯỞNG DẬP
XƯỞNG ÉP NHỰA
XƯỞNG LẮP RÁP
PHÒNG CHẤT LƯỢNG
KHO THÀNH PHẨM
PHÒNG XAY NHỰA 
MÁY CẮT DÂY
Máy MÀI BAVIA