Thông tin liên hệ

* là thông tin bắt buộc.

Công ty TNHH Asaba Viet Nam Manufacturing

Địa chỉ  : Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Liên lạc : Tel. +84-251-351 4190~4192 Fax. +84-251-351 4193

Mail: info@asaba-vn.com

Trang web: http://www.asaba-vn.com