Lĩnh vực giao thông - vận tải

Lĩnh vực giao thông - vận tải

Để phục vụ cho nhu cầu của dịch vụ đường sắt cũng như hệ thống đường cao tốc Nhật Bản, chúng tôi đẩy mạnh sản xuất và cung cấp những dòng sản phẩm như dây cáp ngầm và đường dây trên không.